Bilde av Héctor Piña Barrios, Henrik Ravndal, Silje Østerbø, Thomas Strand, Peter Heimstad, Willy-Andre Gjesdal og Maren Elise Olsen.
HØSTET INNSPILL FRA BYGGEBRANSJEN: Flere avdelinger i Bergen kommune samarbeider om ombruk og sirkulære løsninger i byggeprosjekter. Her representert ved (f.v) Héctor Piña Barrios, Henrik Ravndal, Silje Østerbø, Thomas Strand, Peter Heimstad, Willy-Andre Gjesdal og Maren Elise Olsen.
Bilde: Asle Bentzen

Samlet byggebransjen på ombrukskonferanse

Klare krav til ombruk i byggeprosjekter var en gjenganger blant innspillene som kom fra byggebransjen på Bergen kommunes ombrukskonferanse.

Tre etater fra Bergen kommune samarbeidet om dialogkonferansen om ombruk. En rekke aktører fra byggebransjen var til stede. Etter innlegg fra noen av deltakerne ble forsamlingen delt inn i grupper, der de samlet innspill til hvordan byggebransjen kan bli mer sirkulær. 

Krav til sirkularitet

Blant innspill-gjengangerne var ønske om klare krav til sirkularitet i alle anbud som Bergen kommune lyser ut. 

– Vi har allerede krav til 30 prosent sirkularitet. Om det blir krav til ombruk i alle prosjekter, kan vi ikke love, men det vil komme i de fleste prosjektene, sa Willy-André Gjesdal fra Etat for utbygging.

Finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad på talerstolen
ÅPNET KONFERANSEN: Finansbyråd Eivind Nævdal-Bolstad åpnet konferansen, og fridde til byggebransjen om å finne de innovative løsningene
Bilde: Asle Bentzen

Bergen kommune i spissen

På konferansen fortalte flere fra bransjen om sine tanker rundt ombruk, og det er ikke bare kommunen som styrker seg på sirkularitet. 

– Ombruk og sirkulær økonomi blir viktig i kommunale prosjekter fremover. I dag fikk vi mange interessante innspill fra aktørene i byggebransjen, for hvordan Bergen kommune kan gå i spissen for sirkulær økonomi i byggebransjen, sier leder for Ombruksavdelingen i Bergen kommune, Maren Elise Olsen. 

– Inspirerende

Silje Østerbø fra Klimaetaten i Bergen kommune sier det er motiverende at private aktører ønsker å bli med på ombrukssatsingen. 

– Bergen kommune har gjennom Grønn strategi ambisiøse mål knyttet til sirkularitet og ombruk. Derfor er det ekstra inspirerende at så mange aktører fra byggebransjen både deltar og gir konstruktive råd og innspill til det videre arbeidet vårt, sier hun.

Innovative løsninger

Byråd for finans, Eivind Nævdal-Bolstad, åpnet konferansen. Han tok også opp den brede oppslutningen frå byggebransjen. 

– Møteplasser som dette er viktige, fordi de ambisiøse, politiske vedtatte målene finner vi gjerne i det offentlige. Men de innovative løsningene som trengs for å nå de målene, de finner vi som regel hos dere, sa finansbyråden.

Rehabilitering av Ytre Arna skule er blant prosjektene til Bergen kommune der ombruk blir spesielt viktig. Prosjektet er ombrukspilot og har som mål å definere seg som et FutureBuilt-prosjekt når ferdig. FutureBuilt er et innovasjonsprogram som baner vei for en bærekraftig utvikling. Prosjektet i Arna har høye klima- og miljøambisjoner, spesielt innenfor redusert klimagassutslipp, energieffektivitet og sirkularitet.

Et annet prosjekt som skårer høyt på ombruk er Bergen inkluderingssenter, i de tidligere lokalene til Bergen lærerhøyskole. Her finnes det flere eksempler på ombruk – se video nedenfor.