Bybanen forbi kanalen i Mindmyren
Bilde: Trude Haugen

Mindemyren: Fra terminalområde til livskraftig bydel

Blågrønn infrastruktur skal gjøre Mindemyren robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.

Åpning av kanalen som i dag er godt gjemt under Kanalveien, er et hovedgrep i områdeutviklingen og klimatilpasning på Mindemyren.

Mindemyren skal etterhvert fremstå som en ny og attraktiv bydel. Bybanen vil gå her, kanalen skal graves opp i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker.

Mindemyren
Fra terminalområde til livskraftig by
Bilde:  
Kanalveien skal igjen få en kanal
Kanalen i Kanalveien
null
Bilde: Trude Haugen

En viktig del av prosjektet er å gjenåpne vassdraget mellom Solheimsvatnet og Kristianborgvatnet. Kanalveien vil da igjen få tilbake sin kanal! Det langstrakte flate området i bunnen av Bergensdalen skal rett og slett gjennomgå en forvandling

  • Den skal tåle å bli eksponert for flom
  • Bybanen vil bli en motor for utviklingen
  • En blågrønn infrastruktur vil gjør området robust mot klimaendringer og bidra til en attraktiv bydel.
BEGIN - blågrønn infrastruktur

Sammen men ni andre europeiske byer, er Bergen kommune med i et EU-prosjekt - BEGIN (Blue Green Infrastructure through Social Innovation). Byene som er med i prosjektet har alle utfordringer med å tilpasse seg et våtere klima med underdimensjonerte avløpssystemer, skjulte under grå betong og asfalt som ofte medfører problemer. BEGIN jobber derfor med blågrønn infrastruktur som for eksempel grønne tak, parker, våtmarker og åpne vassdrag. Mindemyren er Bergen kommunes eksempelprosjekt i dette internasjonale prosjektet. 

Mindemyren
Nå er det endelig en kanal i Kanalveien igjen.
Bilde: Trude Haugen