Nye Riplegården høydebasseng
Nye Riplegården høydebasseng og området rundt nærmer seg sluttførsel. Omlag 250m2 av tomtearealet vil bli bygget om til lekeplass. Denne vil bli åpnet i løpet av mai
Bilde: Bergen Vann/Asplan Viak

Nytt høydebasseng på Riplegården

Vi er nå i gang med å rehabilitere deler av det gamle og etablere et nytt, mindre og mer moderne høydebasseng på Riplegården. Anlegget har oppstart etter påske og er estimert ferdig våren 2024.

Høydebassenget ble opprinnelig oppført av tyskerne under andre verdenskrig for å forsyne u-båtbasen på Laksevåg. Bassenget ble senere bygget inn med tak, og har siden forsynt nærområdet med drikkevann.

Etter at vannkvaliteten derfra ikke tilfredsstilte våre kvalitetskrav, ble bassenget tatt ut av drift og delvis revet i 2021.

Anleggsarbeidet hadde oppstart etter påske 2023 og vil stå ferdig i løpet av februar 2024. Anlegget vil stå helt ferdig med beplantning i løpet av mai 2024, og vil da på ny forsyne deler av Laksevåg med vann.

Status pr april 2024

Høydebassenget er nå så og si ferdigstilt. Kun noe arbeid gjenstår før bassenget settes i drift. Dette vil trolig skjer i løpet av april.

Parkanlegget som anlegges på toppen av bassenget vil stå ferdig og åpnes rundt 10. mai. Vi kommer tilbake med mer info om dette når det nærmer seg.

Vi gjør oppmerksom på at det er kommet opp flere parkering forbudt-skilt langs veien fra Coop til høydebassenget. Vi ber om at disse blir overholdt.

Ny lekepark anlegges på toppen av Riplegården Høydebasseng
Parkanlegget på toppen av høydebassenget tar form. Parken vil åpne i midten av mai 2024
Bilde: Trude Haugen

Nytt høydebasseng

Deler av det opprinnelige bassenget står igjen og vil bli brukt videre, blant annet det eksisterende tekniske bygget/ventilhuset. Dette vil bli rehabilitert, og et nytt mindre høydebasseng vil bli innpasset på det området som er revet. Les mer om hvorfor vi har høydebasseng i vår vannforsyning her.

Lekeplass og grøntareal vil prege store deler av arealet på tomten.
Lekeplass og grøntareal vil prege store deler av arealet på tomten.

Lekeplass og grøntareal

Det nye høydebassenget vil være mindre enn det som sto der, og deler av arealet vil bli bygget om til lekeplass og grøntareal. Dette vil ligge på taket av den delen av bassenget som ikke er revet. Området vil bli på ca 250m2 og det vil bli plantet nyttevekster til glede for nærområdet.

Kulturminne

Høydebassenget er et viktig krigsminne i området, og anlegget har status som kommunalt listeført kulturminne av typen krigsminne. Deler av bygningsmassen vil derfor bli rehabilitert og brukt i det nye anlegget.  Etter ferdigstillelse vil det vil bli montert informasjonstavler som beskriver anleggets okkupasjonshistoriske rolle og endringer som er gjort i ettertid.

Parkering forbudt-skilt
Noen parkeringsplasser må vike i anleggsperioden.
Bilde: Trude Haugen

Fremdrift og trafikkavvikling

Bygningsmassen vil plass støpes, så det må påberegnes stor anleggstrafikk av betongbiler periodevis fra midten av februar frem til juni. Hele tilkomstveien vil dessverre bli berørt, men vi vil ikke behøve å stenge veien i anleggsperioden. Noe innsnevring av veien må påberegnes, og det kan gå ut over enkelte parkeringsplasser. Beklager dette.

Nye Riplegården høydebasseng hadde anleggsstart februar 2023 og er estimert ferdigstilt i løpet av høsten 2023. 

Les mer om hvorfor vi bruker høydebasseng i vannforsyningen vår her. 

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann 
Entreprenør: Boasson as

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.