Det nye høydebassenget på Stuajordet
Det nye høydebassenget på Stuajordet er snart ferdig. Her fra 10. april 2024
Bilde: Trude Haugen

Nytt høydebasseng på Stuajordet

For å sikre vannforsyningen i Indre Arna, skal Bergen Vann etablere et nytt høydebasseng på Stuajordet. Arbeidet startet 15. september 2022 og ha en varighet på opptil ett år.

Oppdatering mars 2024

Høydebassenget på Stuajordet
Høydebassenget på Stuajordet
Bilde: Trude Haugen

Entreprenør er nå godt i gang inne i bassenget, med montering av de siste rørdelene. Når dette arbeidet er ferdigstilt, vil vi gå i gang med tetthetesprøving og klorering av bassenget.

Når arbeidet med det elektriske er ferdig, vil bassenget settes i drift.

Samtidig vil vi gå i gang med tilstelling av

Turvei ved Hovden borettslag
Brakkeriggen vil snart forsvinne, og turveien forbi høydebassenget vil åpnes for alle igjen.
Bilde: Trude Haugen

 utearealene. Det vil bli satt opp gjerder og port inn til høydebassenget, samt en bom nede ved parkeringsplassen.

Brakkeriggen vil bli fjernet når arbeidet med høydebassenget er helt ferdig. Parkeringsplassen til Hovden borettslag vil bli asfaltert, og en gangvei mellom byggene, der vi har lagt nye el-kabler, vil også bli asfaltert. De øvrige arealene blir gruset opp, etter nærmere avtale med borettslagets ledelse. 

Turveien vil være stengt frem til alt anleggsarbeid er ferdige.

Vi beklager nok en gang for ulempene beboere har opplevd i forbindelse med den uforutsatte forsinkelsen. 

Om det nye høydebassenget

Nytt høydebasseng på Stuajordet vil bidra til sikrere vannforsyningen i de høyere områdene i Stølsvegen. Prosjektet vil gi bedre brannvanndekning og en mer stabil vannforsyning til husstandene.

Det nye høydebassenget vil bli plassert rett sør for Hovden borettslag på Stuajordet, ca 165 m.o.h. Det vil bli etablert i tilknytning til eksisterende vannledning som går fra Raudtjørn. Denne vannledningen vil også bli fornyet i anleggsperioden.

Høydebassenget vil få en høyde på 5 meter, en diameter på 13,5 meter og ha et volum på rundt 715 m3. Høydebassenget vil få et trappehus for å sikre inspeksjon av vanntanken og det vil bli satt opp et gjerde for å sikre høydebassenget mot uvedkommende. 

Les mer om hvorfor vi har høydebasseng i vår vannforsyning her.

Forbedret tursti/skogsbilvei

En gruset skogsbilveg vil bli etablert opp til anlegget der det i dag går en tursti. Denne vil bli benyttet av Bergen Vann når det skal tas vannprøver av høydebassenget – ca en gang i måneden. Veien vil bli utstyrt med bom, og kan ellers brukes som tursti som også vil egne seg for bl.a. barnevogn.

Turstien/skogsbilveien til bassengtomten legges opp fra parkeringsplassen og vil følge den eksisterende vannledningsgrøften. 

Kart over den nye skogsbilveien/turstien og høydebassenget
Kart over den nye skogsbilveien/turstien og høydebassenget
Bilde: Bergen Vann

Les mer om hvorfor vi bruker høydebasseng i vannforsyningen vår her. 

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann 
Entreprenør: Fyllingen Maskin

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.

Aktuelle artikler:

Bergen kommune - Møter og sakskart politiske utvalg