Dame sykler ned Olaf Ryes vei.
Her skal det bli bedre å sykle og gå.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Olaf Ryes vei blir bedre for gående og syklende

Olaf Ryes vei som går fra Møhlenpris og opp til Nygårdshøyden skal bli bedre for gående og syklister. Bygging skal etter planen starte opp i første del av 2024.

Den delen som skal oppgraderes strekker seg fra krysset mot Ole Vigs gate og opp til Olaf Ryes vei 23.

Hva kommer her? 

  • Sykkelvei med 2,75 meter bredde  
  • Fortau med 2 meter bredde  
  • Grått barrikadedekke der den gamle trikken kjører 
  • Restaurering av gammelt gjerde 
  • Videre merking for syklende i nærliggende gater 
Tegning av adskilt gange-sykkel og trikkevei.
Illustrasjon av plan for gaten, med adskilt fortau for gående, sykkelvei og trikkespor.
Bilde: Norconsult / Bergen kommune
Kart som viser hvor det er merket for sykkel og der det kommer merking for sykkel i gater på Nygårdshøyden.
1. Sykkelmerking i gater på Nygårdshøyden: Den blå linjen illustrer hvor det er merket for sykkel og de røde linjene viser der det kommer videre merking for sykkel i 2024.
Bilde: Bymiljøetaten

Videre merking for sykkel 

Videre ned Olaf Ryes vei og gjennom Harald Hårfagres gate blir det merket med delesymbol for sykkel. Se illustrasjon 1. 

Endring i parkering

Linjer som viser hvor gateparkeringer fjernes og flyttes på Nygårdshøyden.
2. I Harald Hårfagres gate utgår seks gateparkeringsplasser til fordel for sykkelfelt (markert i rødt). Vest i Harald Hårfagres gate flytter vi dagens parkeringsplasser til motsatt side av veien (markert i grønt).
Bilde: Bymiljøetaten

Seks gateparkeringsplasser blir fjernet i Harald Hårfagres gate. Fire parkeringsplasser på sør-siden i Harald Hårfagres gate flyttes til andre siden av gaten. Se illustrasjon 2. Kjøremønsteret endres, slik at det kun blir tillatt å kjøre fra øst til vest. Dette gjør vi for å både få plass til syklister, og parkerte biler. 

Området har de siste årene fått mange dedikerte plasser til bildeling, som gjør det lettere å bruke bildeling for de som ikke er avhengig av bil hver dag. Se kart over hvor bildelingsbilene står her. 

Under bygging

Gatene er tilgjengelig for gående og syklende i hele anleggsperioden.

Maskiner innenfor anleggsområde skal være utslippsfrie så langt det lar seg gjøre. Dette fører til mindre støy og forurensning i området. 

Tryggere skolevei 

Det er flere barnehager og skoler i nærområdet. Dette prosjektet vil gjøre en del av veien til barnehage og skole tryggere ved å fjerne biltrafikk og bilparkering.  

Når bygger vi? 

Oppstart av bygging er planlagt i starten av 2024. 

Kontakt 

Ved spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no  (Merk e-post med “Olaf Ryes vei”) 

Telefon: 55565690 - mandag til fredag, mellom kl. 08.00 og kl. 15.00.