En bratt bakke med sjablong hvor det er sprayet inn tekst. En bestemor bærer på barnebarnet sitt.
Ke det går i? Spraymaling av gangveien opp til Loddefjord skole var prikken over i-en.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Oppgraderer gangveier i Loddefjord

Bymiljøetaten oppgraderer en rekke gangveier i Loddefjord i løpet av 2022-2024. Totalt er det åtte veier som skal bli bedre, hvor seks av dem allerede er ferdige.

Tiltak 1: Frieda Fasmers vei mot Klasatjørna 

Oversikt over hvor gangetiltakene befinner seg.
Oversikt over hvor gangetiltakene befinner seg.
Bilde: Bymijøetaten

Gangveien fra Frieda Fasmers vei mot Klasatjørna er oppgradert med nytt asfaltdekke, rekkverk, ny hvileplass og belysning. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Tiltak 3: Frieda Fasmers vei mot Vadmyrveien 

Gangveien er oppgradert med rekkverk og en bedre overgang til eksisterende fortau. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Tiltak 5: Lyderhorn borettslag til Elvetun 

Denne veien er godt brukt av dem som skal til Loddefjord og Sandgotna skole. Gangveien er oppgradert med økt bredde, nytt asfaltdekke, rekkverk og varmekabler på deler av traseen. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Tiltak 6: Storaneset borettslag

Bildet viser tiltak 6: Storaneset borettslag, etter oppgraderinger. Trapper med lange steg.
Slik ser eseltrapper ut! Bildet viser tiltak 6: Storaneset borettslag, etter oppgraderinger.
Bilde: Ida Skålin

Eksisterende sti med eseltrapper har fått utvidet bredde, belysning, rekkverk og

nye eseltrapper. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Tiltak 10: Hetlevikåsen fra fylkesveg til gangveg 

Tiltaket er i dag en bratt sti/tråkk som knytter boligområdet ved Hetlevikåsen sammen med sentrale deler av Loddefjord. Det skal etableres ny gruset sti med enkle trinn i det bratteste partiet. Denne blir oppgradert mellom vinter og vår 2023.  

Tiltak 11: Storaholtet borettslag til Lyngfaret

Det går i dag en bratt og ulendt sti mellom Hetlevikåsen og Vadmyrahallen.

Bratt bakke med dårlige håndlister.
Tiltak 5: Lyderhorn borettslag til Elvetun, før oppgraderinger.
Bilde: Ida Skålin

Stien skal oppgraderes med ny trapp med rekkverk, hvileplass og belysning. Oppgraderingene avhenger av at vi får godkjent byggesøknaden.

Tiltak 17: Lyngfaret til Gamle Mathopsveien

Gangetraseen er en etablert gangvei mellom to boligområder. Oppgraderingen består av nytt asfaltdekke, rekkverk, oppgradert belysning og vegetasjonsrydding. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Tiltak 24: Lyderhorn borettslag til Vestkanten

Det går en sti mellom Lyderhorn borettslag og Vestkanten/Elvetun ungdomshus. Stien er oppgradert med økt bredde, nytt dekke av grus, belysning og vegetasjonsrydding. Denne ble ferdig oppgradert høsten 2022.  

Status

  • Tiltak 1, 3, 5, 6, 17 og 24 er ferdige. 
  • Tiltak 10 skal etter planen være ferdig våren/sommeren 2023. 

 

Bakke med gammel håndlist og isete bakke.
Tiltak 5: Lyderhorn borettslag til Elvetun på vinterstid, før tiltak.
Bilde: Ida Skålin
Gangvei med ny asfalt og håndlister.
Tiltak 5: Lyderhorn borettslag til Elvetun, etter oppgraderinger.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Gangveiene som er oppgradert er delvis finansiert av Miljøløftet.