Jente går i trapp med dobbel håndløper og skinne i trappen
Mathilde bruker en av de oppgarderte snarveiene ned til busstoppet flere ganger daglig.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Ruster opp gang- og snarveier på Laksevåg

Bymiljøetaten har rustet opp flere gang- og snarveier på Laksevåg. Totalt skal syv gangveier oppgraderes, fem av dem er ferdig.

Kartoversikt viser Laksevåg ovenfra
Oversikt over gangetiltakene på Laksevåg
Bilde: Bymiljøetaten
Trapp med to mennesker i
Oppgradert snarvei mellom Kringsjåveien og Lille Damsgårdsvei. Nabo Mathilde sier at det alltid er noen som går i trappene.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

De syv gangveiene er mye brukt, og skal gjøre det tryggere og enklere å gå. Alle gangveiene ligger i nærhet til kollektivtransport,  skole og barnehage.

– En god snarvei gjør hverdagen lettere. Jeg er avhengig av å ta buss i hverdagen, og det er veldig kjapt å løpe ned trappene til busstoppet. Det blir mindre stress med en god snarvei, også er det motiverende å vite at det er en trygg vei hjem, sier nabo Mathilde. 

Slitt trapp
Førbilde av tiltak G. Gangvei mellom Kringsjåveien og Lille Damsgårdsvei
Bilde: Erlend Tonning

Det skal være tryggere og enklere å gå til de kollektive holdeplassene

Bymiljøetaten skal oppgradere syv gangforbindelser på Laksevåg, fem er ferdig. Det gjenstår en gangforbindelse  i Frydenbøveien/Frydenbølien og ferdigstillelse av en ny trapp tilknyttet en gangvei i Kringsjåveien. Hensikten med opprustningen er at det skal være tryggere og enklere å gå, spesielt ned til de kollektive holdeplassene langs hovedveien.  

Hovedtiltak:

  • Hovedtiltak er oppgradering av asfalt, grus, nye trapper, håndløpere, gjerder, bedre drenering og belysning.
  • Totalt er fem tiltak oppgradert. Ett tiltak gjenstår i Frydenbøveien/Frydenbølien. For tiden rehabiliteres en trapp ved Kringsjåveien. 
Trapp med gjerde
Etterbilde tiltak F. Opppgraderte tiltak er nye trapptrinn, gjerde og belysning.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Følgende gangveger oppgraderes:

  • C. Kringsjåveien - Johan Berentsens vei.  
  • G. Kringsjåveien - Lille Damsgårdsveien 
  • F. Kringsjåveien - Lille Damsgårdsveien
  • L. Kringsjåveien - Lille Damsgårdsveien
  • 0. Jansons gate - Kringsjåveien (Belysning) 
  • S. Damsgårdslunden - Stadionveien
  • T. Frydenbøveien- Frydenbølien (Byggestart vår 2024)
bratt trapp ned til vei
Etterbilde av tiltak G. Oppgradert snarvei mellom Kringsjåveien og Lille Damsgårdsvei med nye trappetrinn med sklisikring, dobbel håndløper og trappeskinner tilpasset bosspann.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Trappeskinner til bosspann 

Det er montert trappeskinner på trappestrekket i snarvei G.  Dette er gjort som en test etter innspill fra naboer underveis i oppgraderingen. De ønsket en lettere måte å frakte bosspannene opp på. Mathilde er en av naboene som bruker trappeskinnene når hun frakter bosspannet ukentlig. 

 –  Det er veldig praktisk med trappeskinnene. Trappen er veldig bratt og det er tungt å trille bosspannet oppover. Trappeskinnene gjør at også jeg kan gjøre dette og ikke bare kjæresten min, sier nabo Mathilde. 

Totalrehabilitering av trapp

Det bygges nå ny trapp til en av de tre snarveiene som går mellom Kringsjåveien til Lille Damsgårdsveien, denne forventes å være ferdig i løpet av april 2024.

Gangveiene som er oppgradert, er delvis finansiert av Miljøløftet.

Se flere før- og etterbilder her 

Bygningsarbeider i en grushaug med hakke.
Tiltak F. Even bygger ny trapp tilknyttet oppgradert snarvei mellom Kringsjåveien og Lille Damsgårdsvei
Bilde: Andrea Friestad Nyland

 

Byggearbeid stillas av en trapp under bygging
Tiltak F. Her ser vi trappen som totalrehabiliteres fra Kringsjåveien.
Bilde: Andrea Friestad Nyland
Trapp sett fra siden med nye trappetrinn og gjerde
Etterbilde tiltak F. Oppgradert snarvei tilknyttet trappen som totalrehabiliteres.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
ny asfaltert gangvei
Etterbilde tiltak C. Gangvei mellom Kringsjåveien og Johan Berentsens vei.
Bilde: Erlend Tonning
Grussti
Førbilde tiltak C. Gangvei mellom Kringsjåveien og Johan Berentsens vei.
Bilde: Erlend Tonning