I Solheimslien har arbeidet med holdeplassen startet.
Arbeidene ved holdeplass i Solheimslien har kommet langt.
Bilde: Arne Grostøl

Oppgradering av linje 10-holdeplasser

Totalt femten holdeplasser langs linje 10 skal oppgraderes. Tiltakene har i hovedsak som hensikt å lette av- og påstigning og gjøre holdeplassene mer synlige og tilgjengelige.

Hva skal gjøres?

Det er forskjellige tiltak som skal gjøres ved de ulike holdeplassene. Felles er at alle holdeplasser skal få tilpasset trinnløs av- og påstigning, ved at fortauet løftes til samme høyde som det første trinnet på bussen. Holdeplassene vil også få universelt utformede ledelinjer ved at taktile heller felles ned i fortauene, og leder passasjeren frem til inngangen fremme i bussen.  

Andre tiltak som skal gjøres 

Fornye skilting, utvide fortau og veg noen steder, reasfaltere fortau og veibane, tilpasse trinnfri overgang til busskur, skifte ut eksisterende busskur, utskifting av eksisterende gjerder, flytte eksisterende gangfelt, flytte lysstolpe, justere og tilpasse gangvei, fjerne, reetablere og forlenge støttemur og utvide oppstillingsplass for buss noen steder. 

Forsinkelser i ferdigstillelse 

Målet var at de første seks holdeplassene skulle være ferdige våren 2021, og at de resterende så skulle ferdigstilles fortløpende frem mot sommeren 2021.

Dessverre er arbeidene forsinket og sluttføring utsatt pga konkurs hos utførende entreprenør. Det arbeides for fullt med å få inn ny entreprenør som kan sluttføre arbeidene. Påbegynte holdeplasser er satt i midlertidig stand slik at de kan benyttes. 

Bymiljøetaten beklager ulempene dette medfører for dere som benytter holdeplassen og takker for tålmodigheten under det pågående arbeidet.

Disse holdeplassene skal oppgraderes nå (fra nord til sør): 

 • Øyjordsveien nr. 62 

 • Nye busskur
  Noen av holdeplassene får nye busskur. Slik vil de se ut.
  Bilde: EUROSKILT

  Solheimslien nr. 44 

 • Øyjordsveien nr. 1 

 • Solheimslien nr. 40 

 • Øyjordsveien nr. 3 

 • Solheimslien nr. 20 

 • Amalie Skramsvei nr. 3 

 • Løbergsveien nr. 86 

 • Kirkegaten nr. 4 

 • Løbergsveien nr. 85 

 • Helgesensgate nr. 4 

 • Løbergsveien nr. 107 

 • Gyldenprisveien nr. 23   

 • Mindeveien 4 

 • Gyldenprisveien nr. 50