Inngangen til Fredens bolig fra Ladegårdsgaten
Inngangen til Fredens bolig fra Ladegårdsgaten.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Fredens bolig

Fredens Bolig eller Graven, som parken ofte kalles, er en park ved Krohnengen skole i Bergenhus bydel. Nå får parken en oppgradering.

Parken ligger i Stølen, ovenfor Ladegårdsgaten og nedenfor Krohnengsgaten. Krohnengen skole bruker parken som en del av deres uteområde, men parken er godt brukt av alle i nærmiljøet. Parken ble delvis rustet opp i 2012, og i løpet av 2022 vil parken bli ytterlig oppgradert. 

Flowpark til rullebrett, løperhjul og sykkel var på plass i 2021.
Flowpark til rullebrett, løperhjul og sykkel var på plass i 2021.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Anleggsarbeider i parken

Anleggsarbeidene er nå i sluttfasen. Entreprenør for parkanlegget er Anleggsgartner Svein Boasson AS.

Den gamle ballbingen skal oppgraderes.
FØR: Den gamle ballbingen har blitt oppgradert.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø
Bilde av ny ballbinge i Fredens bolig.
ETTER: Den gamle ballbingen har blitt ny!
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Dette blir nytt

Vi bygget en “flowpark” allerede våren 2021 og har oppgradert ballbingen i 2022.

Nå arbeider vi med oppgradering og rehabilitering av resten av parken, og er godt i gang:  

• Området nær skolen er oppgradert med ny sandkasse, hengekøyer og skolehage.  

• Det har kommet en ny aktivitetsdel med disse, hoppe-sopper og en liten karusell. 

• Det sentrale gangaksen får nytt dekke og de historiske benkene er rehabilitert. Her blir det også et nytt amfi som kan brukes til utendørs undervisning / arrangement. 

• Gressarealet i øverste del av parken er holdt åpen, som i dag.  

• Helt øverst i parken blir det tilrettelagt utsiktsplass.  

• Ledningsanlegg og belysning er oppgradert, i tillegg til generell opprustning av slitte elementer.  

Anleggsarbeidet vil pågå frem mot jul 2022. I anleggsfasen har vi tett dialog med skolen.

Gangaksen får nytt dekke og benker, og det kommer et nytt amfi som kan tas i bruk i undervisning og til arrangementer.
Gangaksen får nytt dekke og benker, og det kommer et nytt amfi som kan tas i bruk i undervisning og til arrangementer.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Medvirkning

Underveis i prosjekteringsarbeidet har det vært møter med skole, FAU, velforeninger og representanter fra det lokale skatemiljøet og kommunen. 

Historisk park

Fredens bolig er en tidligere gravplass som ble anlagt i 1809 som kirkegård. Siste begravelse fant sted i 1928. Kirkegården ble nedlagt i 1968 og området lagt ut til park. I 1985 ble parken anlagt omtrent slik den er i dag. Parken har fremdeles element fra den opprinnelige kirkegården, som muren i naturstein som omkranser hele parkområdet. De største trærne stammer fra da Fredens bolig var kirkegård.