Gå tilbake til:
Du er her:
Inngangen til Fredens bolig fra Ladegårdsgaten
Inngangen til Fredens bolig fra Ladegårdsgaten.
Bilde: Signe Wie

Fredens bolig

Fredens Bolig eller Graven, som parken ofte kalles, er en park ved Krohnengen skole i Bergenhus bydel. Nå skal parken oppgraderes og rehabiliteres.

Parken ligger i Stølen, ovenfor Ladegårdsgaten og nedenfor Krohnengsgaten. Krohnengen skole bruker parken som en del av deres uteområde, men parken er godt brukt av alle i nærmiljøet. 

Historisk park

Fredens bolig er en tidligere gravplass som ble anlagt i 1809 som kirkegård. Siste begravelse fant sted i 1928. Kirkegården ble nedlagt i 1968 og området lagt ut til park. I 1985 ble parken anlagt omtrent slik den er i dag. Parken har fremdeles element fra den opprinnelige kirkegården, som muren i naturstein som omkranser hele parkområdet. De største trærne stammer fra da Fredens bolig var kirkegård. 

Parken ble delvis rustet opp i 2012, og i løpet av 2021/2022 vil parken bli ytterlig oppgradert. 

Dette blir nytt

I første omgang vil vi bygge “flowpark”, og arbeidene er godt i gang. Denne vil være ferdig i løpet av våren 2021.  “Flowpark” har bevegelse som hovedtema og er tilpasset flere brukergrupper, der brett, sparkesykkel eller rulleskøyter kan brukes. 

I neste omgang vil vi oppgradere og rehabilitere resten av parken:  

  • Området nær skolen blir oppgradert med ny sandkasse, hengekøyer og skolehage. 

  • Det blir en ny aktivitetsdel med balanseline, klatrelek og trampoline. 

  • Ballbanen blir oppgradert. 

  • Det sentrale gangaksen får nytt dekke og benker. Her blir det også et nytt amfi som kan brukes til utendørs undervisning / arrangement. 

  • Gressarealet i øverste del av parken blir holdt åpen, som i dag. 

  • Helt øverst i parken blir det tilrettelagt utsiktsplass. 

  • I tillegg blir det oppgradering av ledningsanlegg og belysning, i tillegg til generell opprustning av slitte elementer. 

Medvirkning

Underveis i prosjekteringsarbeidet har det vært møter med skole, FAU, velforeninger og representanter fra det lokale skatemiljøet og kommunen.

Parken sett fra øvre del.
Parken sett fra øvre del, i mars 2021.
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø