Gå tilbake til:
Du er her:
Lynghaugparken november 2020.
Lynghaugparken november 2020.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

Lynghaugparken

Bymiljøetaten er i gang med arbeider i Lynghaugparken i Fyllingsdalen. Prosjektet består av to hoveddeler: bekkeåpning og skatepark.

Bekkeåpning

En omtrent 150 meter  lang bekk skal gjenåpnes. Denne forlenger utløpsbekken fra Lynghaugtjørna i retning Løvås skole/ Oasen. Eksisterende bekk på ca. 150 meter vil endres fra å være en  rett dreneringskanal til en bredere bekk med kurvatur.

Utløpsbekken fra Lynghaugtjørna
Utløpsbekken fra Lynghaugtjørna er i 2020 en rett utgravd dreneringskanal. I prosjektet vil vil vi restaurere bekken til en mer naturlig tilstand, med kurvatur og slakere kanter. Dette vil gjøre bekkemiljøet mer variert, som i sin tur vil kunne bidra til mer biologisk mangfold.
Bilde: Erlend Harr Eriksson
En del av bekken fra Lynghaugtjørna som tidligere lå i rør, skal åpnes opp igjen, slik at den synlige bekken nå skal inngå i parken. Denne dype grøften er laget for at spillvann- og overvannsledninger skal legges om.
En del av bekken fra Lynghaugtjørna som tidligere lå i rør, skal åpnes opp igjen, slik at den synlige bekken nå skal inngå i parken. Denne dype grøften er laget for at spillvann- og overvannsledninger skal legges om.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

Vassdragstiltakene vil være godt synlige i parken, og inkluderer to broer over bekken, tilrettelegging ved bekken og ny beplanting. 

Bekkeåpning Lynghaugtjørnet.
Slik kan bekkeåpningen se ut når den er ferdig.
Bilde: Norconsult

Arbeidet med vassdraget er et av flere kommende prosjekter langs Sælenvassdraget, som blant annet har til hensikt å øke biologisk mangfold og muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Nye møtesteder skal skapes og naturlige vannveier skal redusere flomfare under ekstremvær.

Skate- og rullepark

Skateparken under arbeid.
Skateparken under arbeid.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

En ny kompakt og ambisiøs skatepark i betong på omkring 800 m2 skal etableres. Den vil bli særlig egnet for skateboard, bmx, sparkesykkel, rollerblades, rulleskøyter og parkour.  Det er gjennomført en medvirkingsprosess blant aktuelle brukergrupper, og vi håper rulleparken vil svare til forventingene. 

Les mer om skateparken i egen sak her. 

Planlagt byggeperiode: Desember 2020 – August 2021