Lynghaugparken november 2020.
Lynghaugparken november 2020.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

Lynghaugparken

Bymiljøetaten har åpnet bekken og etablert ny skatepark i Lynghaugparken i Fyllingsdalen.

Bekkeåpning

En omtrent 150 meter  lang bekk er gjenåpnet. Denne forlenger utløpsbekken fra Lynghaugtjørna i retning Løvås skole/ Oasen. Eksisterende bekk på ca. 150 meter er endret fra å være en rett dreneringskanal til en bredere bekk med kurvatur.

Utløpsbekken fra Lynghaugtjørna
Utløpsbekken fra Lynghaugtjørna er i 2020 en rett utgravd dreneringskanal. Vi har restaurert bekken til en mer naturlig tilstand, med kurvatur og slakere kanter. Dette vil gjøre bekkemiljøet mer variert, som i sin tur vil kunne bidra til mer biologisk mangfold.
Bilde: Erlend Harr Eriksson
Bekkeåpning
En del av bekken fra Lynghaugtjørna som tidligere lå i rør, er åpnet opp igjen, slik at den synlige bekken nå inngår i parken. Denne dype grøften er laget for at spillvann- og overvannsledninger ble lagt om.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

Vassdragstiltakene inkluderte to broer over bekken, tilrettelegging ved bekken og ny beplanting. 

Arbeidet med vassdraget er et av flere kommende prosjekter langs Sælenvassdraget, som blant annet har til hensikt å øke biologisk mangfold og muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Nye møtesteder skal skapes og naturlige vannveier skal redusere flomfare under ekstremvær.

Skate- og rullepark

Skateparken under arbeid.
Skateparken under arbeid.
Bilde: Erlend Harr Eriksson

Lynghaugparken har fått en kompakt og ambisiøs skatepark i betong på omkring 800 m2. Den er særlig egnet for skateboard, bmx, sparkesykkel, rollerblades, rulleskøyter og parkour.  Det er gjennomført en medvirkingsprosess blant aktuelle brukergrupper, og vi håper rulleparken vil svare til forventingene. 

Les mer om skateparken i egen sak her. 

Byggeperiode: desember 2020 – desember 2021