Gå tilbake til:
Du er her:
Illustrasjon av ny Eidsvåg skole
Eidsvåg skole skal rehabiliteres og får nybygg i tillegg til idrettshall.
Bilde: LINK ARKITEKTUR

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole skal etter ombygging og nybygg bli en ren barneskole. I tilknytning til skolen kommer en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Status: Planleggingsfase.

Prosjektbeskrivelse

Bilde av Eidsvåg skole før byggearbeidene.
Eidsvåg skole før byggearbeidene.
 

I tillegg til rehabilitering og nybygg av Eidsvåg skole, har bystyret vedtatt at det også skal bygges idrettshall i området. Den nye store idrettshallen skal bygges inn i terrenget. Taket på idrettshallen blir en del av uteområdet på skolen.

Skoledelen av prosjektet er dimensjonert til å kunne huse 300 elever med mulighet for en potensiell utvidelse til 350 elever. Hovedbygget fra1952 skal fremdeles bli stående. De andre byggene, med unntak av en tyskerbrakke, skal rives og erstattes av nybygg. Nybygget vil være i massivtre og ha passivhus-standard.

Bygget fra 1952 skal totalrehabiliteres. I nybygget skal de minste trinnene ha hjemmeområde. Det er denne delen av skolen er som tilrettelagt for eventuelle utvidelser.

Det er allerede bygget en erstatningsskole for elevene ved siden av skolen. Elevene skal bruke denne i byggeperioden. Den skal siden brukes som erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel.

Fremdriften avhenger av reguleringsarbeidet som pågår.

Fakta

  • Prosjekt: U2580 Eidsvåg skole - rehabilitering og nybygg
  • Adresse: Granlia 1, 5105 EIDSVÅG
  • Arealer: 4669 m² netto per. juni 2018
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS
  • Reguleringsarkitekt: ABO Plan & Arkitektur AS
  • Fremdrift: Ferdig skole 4. kvartal 2022
  • Kostnadsramme: 516 millioner kroner.
  • Assisterende prosjektleder: ABO Plan & Arkitektur AS

Etat for utbygging prosjektleder: Vetle Vindenes