Illustrasjon av ny Eidsvåg skole
Eidsvåg skole skal rehabiliteres og får nybygg i tillegg til idrettshall.
Bilde: LINK ARKITEKTUR

Byggeprosjekt Eidsvåg skole

Eidsvåg skole er etter ombygging og nybygg blitt en ren barneskole. I tilknytning til skolen er det kommet en stor idrettshall og garderobefasiliteter for idrettsbanen like ved.

Status: Overleveringsfase

Prosjektbeskrivelse

I tillegg til rehabilitering og nybygg av Eidsvåg skole, har bystyret vedtatt at det også skal bygges idrettshall i området. Den nye store idrettshallen skal bygges inn i terrenget. Taket på idrettshallen blir en del av uteområdet på skolen.

Skoledelen av prosjektet er dimensjonert til å kunne huse 300 elever med mulighet for en potensiell utvidelse til 350 elever. Hovedbygget fra 1952 skal fremdeles bli stående. De andre byggene, med unntak av  tyskerbrakken, skal rives og erstattes av nybygg. Den nye fløyen på skolebygget vil være i massivtre. Både nybygget og idrettshallen skal ha passivhus-standard.

Hovedkilden for varme vil være varmepumpe med energibrønner.

Bygget fra 1952 skal totalrehabiliteres. I nybygget skal de minste trinnene ha hjemmeområdene sine. Det er denne delen av skolen er som tilrettelagt for eventuelle utvidelser.

Det er allerede bygget en erstatningsskole for elevene ved siden av skolen. Elevene fra Eidsvåg skole bruker den i anleggsperioden. Den skal siden brukes som erstatningsskole for andre skoler i Åsane bydel.

Rivearbeid på Eidsvåg skole
RIVE: Slik så byggeplassen ut 2. november. Du kan se at rivearbeidene er kommet godt i gang.
Bilde: Pro Tech AS
Byggeplassen Eidsvåg skole - nybygg har reist seg
BYGGE: Slik så byggeplassen ut om morgenen 24. april 2023.
Bilde: Pro Tech AS

Direktebilder fra byggeplassen

Du kan følge med på fremgangen i arbeidene på Eidsvåg skole fra egen pc eller mobil. På denne siden finner du bilder som oppdateres hvert 10. minutt og tidshoppvideoer.

Fakta

 • Prosjekt: U2580 Eidsvåg skole - rehabilitering og nybygg
 • Adresse: Granlia 1, 5105 EIDSVÅG
 • Arealer: 4669 m² netto per. juni 2018
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS
 • Reguleringsarkitekt: ABO Plan & Arkitektur AS
 • Assisterende prosjektleder: ABO Plan & Arkitektur AS
 • Totalentreprenør: OBAS Entreprenør AS
 • Arkitekt: LINK Arkitektur AS
 • Fremdrift: Ferdig skole 2. kvartal 2024
 • Kostnadsramme: 516 millioner kroner.

Prosjektleder i Etat for utbygging: Vetle Vindenes