Fasade med kunst
KUNST: Fasaden på den nye idrettshallen til Eidsvåg skole har et verk av den norsk-japansk-brasilianske kunstneren Kiyoshi Yamamoto.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Ta en sniktitt på "nye" Eidsvåg skole

Arbeidene på Eidsvåg skole har kommet så langt at det kun gjenstår arbeid med uterom, prøvedrift og møblering. Ta en titt på hvordan skolen ser ut nå.

Prosjektet skal etter planen overleveres til skolen i slutten av mai. Det betyr at skolen kan tilbringe det kommende skoleåret i nye lokaler.

Det er både gammelt og nytt som møter elevene på Eidsvåg når de om litt pakker ranselen og vandrer de få meterne fra erstatningsskolen til den totalrehabiliterte gamleskolen.  Det første som møter dem er den nye idrettshallen hvor kunstneren Kiyoshi Yamamoto har laget et verk på veggen.

En håndballbane
STOR HALL: Den er romslig idrettshallen som er bygget delvis under bakken. Men det kommer godt med når både elevene på Eidsvåg og senere elevene på Rolland skal bruke håndballhallen.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Kommunen har bygget mye i nabolaget de siste årene. Først ble det bygget en erstatningsskole på den gamle SFO-tomten. Og så kom arbeidene med selve skolen i gang høsten 2019.

Fasade med stillaser
FØR: Slik så fasaden som vender mot fotballbanen ut oktober 2022.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Fasade som er nyrehabilitert
ETTER: Slik så fasaden som vender mot fotballbanen ut i midten av desember 2023.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Det er mye historie på skoletomten. Skolen skulle egentlig bygges under krigen, men det ble utsatt. Okkupasjonsmakten tok over tomten og etablerte en militærleir i den tekstilarbeiderbygden.  En tyskerbrakke står fortsatt på skoletomten og har fått fasaden utbedret. Den har tidligere også vært brukt til undervisning.

Eidsvåg skole hovedbygg fra 1952
TEGNET I 1939: Hovedbygget på Eidsvåg ble tegnet i 1939, men krigen stanset byggeplanene. Den eldste delen ble derfor først ferdig i 1952. Tilbyggene har blitt revet og erstattet med nybygg. Arbeidene med uteområdene gjenstår.
Bilde: Ola Henning Målsnes

Det eldste bygget er bevart i prosjektet og totalrehabilitert. Det var den første realskolen i Åsane og ble bygget i 1952. Senere har kommet flere nye fløyer til, men de har blitt revet.

Nybygget på Eidsvåg skole
NYBYGG: Dette nybygget skal huse de minste elevene og her blir det også arbeidsrom for lærerne. Du kan vandre tørrskodd fra 1952-bygget til nybygget.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Taket på den nye idrettshallen med plantekasse
DYRKE: Plantekassene har kommet på plass på det som er taket til den nye idrettshallen. Taket vil også fungere som uteområde for elevene.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Biblioteket på Eidsvåg skole
BIBLIOTEK: Den gamle gymsalen er gjort om til bibliotek med et amfi.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Skolekorridor
KORRIDOR: En oppusset korridor i bygget fra 1952.
Bilde: Ola Henning Målsnes
En hall med lys i taket
VESTIBYLE: En vestibyle og kantine blir det naturlige knutepunktet i bygget.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Undervisningsrom
UNDERVISNING: Undervisningsrom med tilknyttede grupperom.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Kjøkken
KJØKKEN: Skolen vil få flere kjøkken, også et stort kjøkken i tilknytning til kantinen.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Militærbrakke
KRIGSMINNE: Sentralt på skoletomten står brakke reist av den tyske okkupasjonsmakten i 1940. Brakken ble innredet til klasserom etter krigen.
Bilde: Ola Henning Målsnes