Gå tilbake til:
Du er her:

Rehabilitering av dammer ved Storavatnet i Fyllingsdalen

Bergen kommune skal rehabilitere dammene ved Storavatnet i Fyllingsdalen. Arbeidet er utsatt til vår 2023, så årets badesesong i vannet er berget.

Vannet er ingen drikkevannskilde, men ligger i et område med mye tur og rekreasjon.  De eksisterende dammene tilfredsstiller ikke lenger kravene i damsikkerhetsforskriften, og må derfor  rehabiliteres. 

Det er fire dammer rundt magasinet, og alle er planlagt forsterket. I tillegg skal flomløpet utvides og tappearrangementet skiftes ut.

Storavatnet i Fyllingsdalen delvis nedtappet
Storavatnet fylles nå opp igjen og gjør seg klar for badesesongen 2022
Bilde: Trude Haugen

For å få dette til, må vannstanden i magasinet senkes med ca. 7 meter. Vannstanden har i vinter vært senket for å redusere is-trykket mot dammene, men fylles nå opp igjen slik at Storavatnet kan nytes som badeplass også i sommer.

Nedtapping av vannet vil etter planen starte i januar 2023, og rehabilitetsarbeidene vil bli gjennomført i løpet av 2023/2024.  Vannet vil i den forbindelse være nedtappet.

Det vil etter hvert bli behov for midlertidig omlegging av turveier, og det kan bli nødvendig å sperre av turveg i perioder. Vi ber om at alle som ferdes i området er oppmerksomme og respekterer merking og sperringer når anleggsarbeidet er under utførelse.

dam
 
Bilde: