Stor grønn fotballbane med oppmerking sees ovenfra og ned. Byggeplass rundt, vei og boligblokker bak
Den nye fotballbanen på Slettebakken ligger like ved Fysak.
Bilde: Gry Stenersen

Ny fotballbane på Slettebakken

Den nye kunstgressbanen er både større og bedre enn den gamle fotballbanen.

Bilde av en mann, byggeleder,  med anleggsklær som smiler. I bakgrunnen er et stort planert område med grus.
Byggeleder Endre Hausvik spilte selv fotball som ung, og vet betydningen av en god fotballbane i nærområdet.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Fotballbanen er en erstatning for den gamle fotballbanen som nå rives. Begge banene ligger på det nedlagte avfallsdeponiet som Bymiljøetaten er i full gang med å sanere. 

– Vi starter nå arbeidet med å rense grunnen under den gamle fotballbanen, derfor må vi rive banen. Den nye erstatningsbanen ligger litt lenger borte på området, mot Fysak. Her har vi allerede gravd opp de forurensede massene, renset dem og lagt dem tilbake i grunnen under to meter med ren stein. På denne måten gjøres området klart for ny bruk, sier byggeleder Endre Hausvik. 

Flyfoto av en fotballbane med en byggeplass rundt, og vi ser et kirketårn og vann i bakgrunnen. Vi ser at det er hvite striper i det grønne på fotballbanen
Den gamle fotballbanen rulles sammen, og gressmattene blir sendt til gjenvinning.
Bilde: Gry Stenersen
Tre mann i anleggsklær strekker og legger på nytt kunsgress på en kommende fotballbane
Kunstgressmatter blir rullet ut på den nye fotballbanen på Slettebakken.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Større fotballbane

En rull med kunstgress
Fotballklubben PSV Eindhoven i Nederland bruker samme type gressmatter på sine treningsfelt.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

Den nye kunstgressbanen er betydelig større enn den gamle, med et spilleareal på 100x60 meter. Om vi legger til sikkerhetssonen rundt banen som er 5 meter på kort sidene og 4 meter på langsidene blir området på totalt 110x68 meter.

Miljøvennlig kunstgressvalg

Bymiljøetaten har i samarbeid med Etat for idrett valgt kunstgress uten noen form for innfyll. Valget av kunstgress tar hensyn til både spillopplevelsen og miljøet.

At kunstgresset er uten innfyll betyr at det ikke inneholder noen form for plastgranulat eller gummigranulat som kan forurense miljøet. Matten er også uten sandinnfyll, noe som gjør at banen ikke blir så hard og glatt om vinteren når sanden fryser. Kunstgressmattene består av to typer gress, rette og krøllete, dette gir en mer naturlig ballrulle og bedre spillkvalitet. 

En man foran en veldig høy lysmast
De fire lysmastene som er satt opp rundt banen, er gjenbruk fra et eldre idrettsanlegg i Åsane. Hver lysmast har 8 lyspunkt og er hele 18 meter høye.
Bilde: Andrea Friestad Nyland

 –  Med det pågående miljøprosjektet på Slettebakken er det jo ikke annet å forvente at vi velger det mest  miljøvennlige  kunstgresset som finnes på markedet, sier Hausvik.  

Et løft til lokalmiljøet

Den nye fotballbanen skal eies av Etat for idrett, og Trane Idrettslag vil disponere den til treninger og kamper. Banen vil ikke bare være et sted for organisert fotball, men også være tilgjengelig for uorganisert aktivitet for barn og voksne i nabolaget og for skolen i området. Det forventes at den blir flittig brukt.

– Planer om en flerbrukshall her vil mest sannsynlig erstatte banen på lang sikt, så banen er midlertidig slik den gamle fotballbanen også var. I mellomtiden vil denne banen gi et løft til lokalmiljøet og tilby et flott sted for idrett og aktiviteter i mange år.  Vi ser frem til å se den positive innvirkningen den vil ha på nabolaget, sier Hausvik.