Gå tilbake til:
Du er her:
Det hanseatiske museum
Det hanseatiske museum skal sikres for ettertiden gjennom omfattende rehabilitering.

Byggeprosjekt - Det hanseatiske museum

Det hanseatiske museum er en del av verdens kulturarv. Bygget skal sikres for ettertiden med en totalrestaurering. Museet vil ha tilhold i andre lokaler i byggeperioden.

Status: Gjennomføringsfase

Prosjektbeskrivelse

Det hanseatiske museum er et fredet bygg oppført etter brannen i 1702. Bygget er på UNESCOs verdensarvliste fordi både det originale bygget og interiør fra hansatiden er bevart. Hovedoppgaven i prosjektet er å jekke bygningen opp cirka én meter fra dagens nivå.

Tilvirkning av gulvplank til Finnegården. Denne metoden er det som kalles prosessuell tilvirkning og er i tråd med retningslinjene gitt av vernemyndighetene.  Ved å benytte denne metoden får en kun to bord av hver tømmerstokk, ikke særlig rasjonelt etter dagens metoder, men vi snakker her om en helt annen kvalitet.
Tilvirkning av gulvplank til Finnegården. Metoden kalles prosessuell tilvirkning og er i tråd med retningslinjene gitt av vernemyndighetene. Metoden gir kun to bord av hver tømmerstokk, ikke særlig rasjonelt etter dagens metoder, men vi snakker her om en helt annen kvalitet.
 

Bygget har store setningsskader som har pågått over lang tid. Skadene skyldes at grunnvannet har trukket seg tilbake, slik at bolverket i tre under bygningsmassen råtner. Fordi bygget nå står lavere i forhold til havnivået enn da det ble reist, kommer det ved høy flo inn vann på nedre del av vegger og gulv.

Bygningen skal få nytt fundament og bolverk av rundtømmer. Et bolverk er krysslagte tømmerstokker. Utover dette skal laftekassen restaureres og i stor grad tilbakeføres til det opprinnelige (1705). Dette blant annet for å stabilisere laftekassen og dermed bygningen.

Materialer og håndverk skal gjenspeile den tiden bygget er skapt i. Teglfasaden demonteres og bygges opp igjen, som en tro kopi av dagens fasade.

Museet stengte for besøkende 1. oktober 2018. Det vil først åpne igjen når arbeidene er ferdig medio 2025.

Byggegjerde, informasjonsskilt og fasadetrykk

Informasjonsskilt på byggeplassgjerdet.
Informasjonsskilt på byggeplassgjerdet.
 

Det vil komme informasjonsskilt om arbeidene som skjer på museumsbygget. Disse skiltene vil bli satt opp på byggeplassgjerdet. Det blir også satt opp skilt som skal fortelle om museet og hvilke aktører som er involvert i prosjektet.

Presenningen blir montert direkte på veggen før montering av jekkerigg.

Fakta

  • Adresse: Finnegården 1A, 5003 Bergen
  • Areal: Grunnareal ca. 330 m², samlet BTA ca. 1250 m²
  • Antikvarisk arkitekt: Jan Lohne arkitekter as ved Jan Lohne
  • Arkitekt og ansvarlig søker: B+B arkitekter ved Aina Lille-Langøy
  • Rådgivere: Sweco AS med PGL Lisbeth Helland
  • Entreprenører: OBAS og Gamle3hus AS.
  • Fremdrift: Bygget stengt 01.10.2018. Åpner medio 2025

 

Etat for utbygging prosjektledere: Geir Garlid og Bodil Kvalheim