Det hanseatiske museum
Det hanseatiske museum skal sikres for ettertiden gjennom omfattende rehabilitering.

Byggeprosjekt - Det hanseatiske museum

Det hanseatiske museum er en del av verdens kulturarv. Bygget skal sikres for ettertiden med en totalrestaurering. Museet vil ha tilhold i andre lokaler i byggeperioden.

Status: Gjennomføringsfase

Prosjektbeskrivelse

Det hanseatiske museum er et fredet bygg oppført etter brannen i 1702. Bygget er på UNESCOs verdensarvliste fordi både det originale bygget og interiør fra hansatiden er bevart. Hovedoppgaven i prosjektet er å jekke bygningen opp cirka én meter fra dagens nivå.

Bygget har store setningsskader som har pågått over lang tid. Skadene skyldes at grunnvannet har trukket seg tilbake, slik at bolverket i tre under bygningsmassen råtner. Fordi bygget nå står lavere i forhold til havnivået enn da det ble reist, kommer det ved høy flo inn vann på nedre del av vegger og gulv.

Se bilder av smedarbeidet til entreprenøren Gamle 3 Hus:
 

Se film som viser jekkingen av hele museet:
 

Bygningen skal få nytt fundament og bolverk av rundtømmer. Et bolverk er krysslagte tømmerstokker. Utover dette skal laftekassen restaureres og i stor grad tilbakeføres til det opprinnelige (1705). Dette blant annet for å stabilisere laftekassen og dermed bygningen.

Materialer og håndverk skal gjenspeile den tiden bygget er skapt i. Teglfasaden demonteres og bygges opp igjen, som en tro kopi av dagens fasade.

Museet stengte for besøkende 1. oktober 2018. Det vil først åpne igjen når arbeidene er ferdig medio 2025.

Status november 2021: Det er stor aktivitet i prosjektet og ute på verkstedet til entreprenøren Gamle 3 Hus. Grunnvannsbassengveggene er ferdigstøpt, og utlegging av steinfundamentene pågår for fullt og forventes ferdigstilt i løpet av kommende uke. Når dette arbeidet er ferdigstilt starter utlegging av knust tegl, samt arbeider med å få lagt ut trekkerør for tekniske installasjoner og drensledninger i både i Sjøstuen og i Tasken.

Det hanseatiske museum med trykt presenning og informasjonsskilt på byggeplassgjerdet.
Det hanseatiske museum har fått på plass presenning med fasadetrykk. Byggeplassgjerdet har informasjonsskilt om museet og arbeidet som pågår.
Bilde: BODIL KVALHEIM

Byggegjerde, informasjonsskilt og fasadetrykk

På byggeplassgjerdet er det satt opp informasjonsskilt om museet og arbeidene som pågår. Det er montert en presenning med fasadetrykk, slik at forbipasserende får et inntrykk av bygget under anleggsperioden.

Fakta

  • Adresse: Finnegården 1A, 5003 Bergen
  • Areal: Grunnareal ca. 330 m², samlet BTA ca. 1250 m²
  • Antikvarisk arkitekt: Jan Lohne arkitekter as ved Jan Lohne
  • Arkitekt og ansvarlig søker: B+B arkitekter ved Aina Lille-Langøy
  • Rådgivere: Sweco AS med PGL Lisbeth Helland
  • Entreprenører: OBAS og Gamle3hus AS.
  • Fremdrift: Bygget stengt 01.10.2018. Åpner 01.02.2027

Etat for utbygging prosjektleder: Johanna Håheim Lothe

Tilvirkning av gulvplank til Finnegården. Denne metoden er det som kalles prosessuell tilvirkning og er i tråd med retningslinjene gitt av vernemyndighetene.  Ved å benytte denne metoden får en kun to bord av hver tømmerstokk, ikke særlig rasjonelt etter dagens metoder, men vi snakker her om en helt annen kvalitet.
Tilvirkning av gulvplank til Finnegården. Metoden kalles prosessuell tilvirkning og er i tråd med retningslinjene gitt av vernemyndighetene. Metoden gir kun to bord av hver tømmerstokk, ikke særlig rasjonelt etter dagens metoder, men vi snakker her om en helt annen kvalitet.
Bilde:  
Arkeolog undersøker bolverket
Arkeolog Anna Parczen fra NIKU har gravd seg ned en halv meter og gjør undersøkelser i bolverket under Det hanseatiske museum. Det gamle bolverk fra ca. 1704 skal beholdes etter pålegg fra Riksantikvaren (RA). Det blir liggende under det nye grunnvannsbassenget som skal etableres under det nye bolverket.
Bilde: Ola Henning Målsnes
Jekkerigg og arbeid i Det hanseatiske museum
Bildet viser dagens situasjon og de pågående arbeidene i grunnen med bygningen hengende oppe i jekkeriggen.
Bilde:  
Her kan du se hvordan bygget er løftet. Meterløftet skal gi rom for arbeidet med å bedre fundamentet til Det hanseatiske museum. Bygningen har store setningsskader.
Her kan du se hvordan bygget er løftet. Meterløftet skal gi rom for arbeidet med å bedre fundamentet til Det hanseatiske museum. Bygningen har store setningsskader.
Bilde: Leif Holmsen