Gå tilbake til:
Du er her:

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal få økt produksjonskapasitet og en ekstra barrière mot parasitter for ytterligere hygienisk sikkerhet.

Espeland vannbehandlingsanlegg er et av fem vannbehandlingsanlegg i Bergen, og skal nå oppgraderes med enda strengere hygiensike barrierer og økt produksjonskapasitet.

vann
Nye Espeland vannbehandlinganslegg (skisse)
 

Med dagens vannbehandling har anlegget to hygieniske barrierer mot bakterier og virus, men bare én mot parasitter. 

Oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg ble vedtatt i Hovedplan for vannforsyning 2015 - 2024, av Bystyret i Bergen den 24.6.2015.