Skisse av det nye Espeland vannbehandlingsanlegg
Skisse av det nye Espeland vannbehandlingsanlegg

Nytt vannbehandlingsanlegg på Espeland

Espeland vannbehandlingsanlegg skal oppgraderes med ny vannbehandlingsprosess for ytterligere hygienisk sikkerhet, samt få økt produksjonskapasitet.

Om prosjektet

Espeland vannbehandlingsanlegg er et av fem vannbehandlingsanlegg i Bergen. For å tilfredsstille dagens strenge krav om to barrierer mot parasitter, skal anlegget oppgraderes slik at det vil få samme hygieniske sikkerhet som de fire andre vannbehandlingsanleggene. 

Ny vannbehandlingsprosess vil også innbefatte et fargefjerningstrinn på råvannet fra Svartavatnet.  

I tillegg økes maks vannproduksjon fra dagens 67 000 m3 pr. døgn til 80 000 m3 pr. døgn. For å optimalisere Espeland kraftverk bygges inntaket om slik at kraftproduksjonen blir mer uavhengig av vannproduksjon.  For mer info om kraftproduksjon og vannbehandlingsanleggene våre, se Bergen kommune - Vannbehandlingsanlegg)

Det eksisterende vannbehandlingsanlegget på Espeland
Espeland vannbehandlingsanlegg. Tilbygget vil bli bygget i forlengelse av det eksisterende bygget
Bilde: Bergen Vann

Espeland forsyner vann til Arna og Bergen vest. Det nye anlegget skal bygges i tilknytning til det eksisterende, men både vann- og strømproduksjonen vil gå som normalt i store deler av anleggsperioden, med minst mulig nedstenging. 

Oppgradering av Espeland vannbehandlingsanlegg ble vedtatt i Hovedplan for vannforsyning 2015-2024, av Bystyret i Bergen den 24. juni 2015. Vi er nå ferdige med detaljprosjekteringen, og det arbeides nå med å få på plass de siste detaljene og avklaringene før anleggsarbeidet kan starte.

Prosjektet er stipulert til å ha en gjennomføringstid på ca 3 år, med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2027.

Fremdrift og status pr februar 2024

Det meste av sprengningsarbeidet er nå ferdig, og vi er helt i sluttfasen på å fjerne masser fra byggegropen. Betongarbeidet vil starte i løpet av siste del av februar. 

Grøfting under eksisterende råvannsledning har vært litt mer utfordrende enn først antatt, men prosjektet ligger stort sett i rute i forhold til overordnet fremdriftsplan. (Se timelaps-film av fremdriften lenger ned.)

Turstien er lagt om og skiltet.

Grunnarbeidet vil fortsatt medføre noe støy, og arbeidstiden vil være primært mellom kl 07.00 og 15.00 mandag til fredag.

Espeland vannbehandlingsanlegg
Slik vil det nye Espeland vannbehandlingsanlegg ligge i terrenget (skisse), sett fra Espeland fangeleir

Følg byggingen

Det er montert et kamera som tar bilder gjennom hele anleggsperioden. Dette tar ett bilde hver 6. minutt slik at vi kan lage en «timelapse»-film av byggingen. Denne filmen er fra perioden 10. oktober 2023 til 16. april 2024. Vi oppdaterer filmen ca. en gang i måneden.

Kontaktopplysninger

Vi ønsker et godt samarbeid med berørte huseiere og ønsker at arbeidet kan gjennomføres med så liten ulempe som mulig for beboere i området. Ta kontakt med oss i Bergen Vann om det skulle være noe.

Byggherre: Bergen Vann 
Entreprenør: Veidekke Bygg Bergen

Meld inn feil til Bergen kommunes døgnbemannede Vaktsentral

Kan vi nå deg?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg. Sørg derfor for at vi har oppdatert kontaktinformasjon på deg.

Aktuelt innhold