RSS

Årstad

Årstad bydel

Årstad har sitt navn etter kongsgården Alrekstad og var før 1915 et selvstendig herred. De naturgitte forutsetningene for bebyggelse og byutvikling i Årstad er i stor grad bestemt av Bergensdalen.

Årstad - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.