Kulturminner i Bergen

Kulturminner i Bergen

Bergens lange og stolte historie er synlig gjennom kulturminnene som omgir oss. De gir oss identitet og fellesskapsfølelse og skal forvaltes slik at de kan bringes videre i god stand.