Sosial boligbygging

Det er ingen tvil om at boligmangel i store deler av vår nyere historie har vært et dominerende problem for både enkeltmennesker og for samfunnet.

Kirkegaten
Kirkegaten 15-43, kommunalt boliganlegg oppført og tatt i bruk i 1921, etter arkitekt Ingolf Danielsens tegninger, er et godt eksempel på den sosiale boligbyggingen som skjøt fart tidlig på 1900-tallet.
Bilde:  

Begrepet «sosial boligbygging» er etter hvert innarbeidet dagligtalen, men har ingen klar definisjon. Dette kapittelet tar for seg boliger primært bygget i regi av det offentlige eller ved hjelp av offentlig subsidiering og initiativ.

Boliger bygget for å avhjelpe bolignød som resultat av sykdom eller fattigdom, eller boliger bygget i tilknytning til industrien er også beskrevet i øvrige kapitler, f.eks. de som tar for seg offentlige institusjonsbygg og industrielle kulturminner.

Svært mye av de lokalpolitiske kreftene har gjennom årene vært brukt til å avhjelpe bolignøden. Den reguleringsmyndigheten som Staten til enhver tid har delegert på dette feltet har nok på mange måter vært den viktigste samfunnskapende virksomheten til det lokale selvstyret, og forteller oss historien om hvorfor vi har bygget – ikke bare om hva vi har bygget.

Her finner du kapittelet om sosial boligbygging i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen