Villaer og eneboliger

Villaer og eneboliger med hager utenfor sentrum ble utbredt fra andre halvdel av 1800-tallet. De som hadde råd, søkte seg ut av byens trangboddhet til frisk luft og grøntarealer.

Fjellien 10
Den eldste eneboligbebyggelsen kom opp like utenfor sentrum. Tradisjonen med villaer som boligtype, forstått som helårs eneboliger utenfor det urbane sentrum, tok til først i andre halvdel av 1800-tallet. De som hadde råd, søkte seg ut av byens trangboddhet til frisk luft, god plass og grøntarealer. Her ser vi Fjellien 10, en representativ villa oppført rundt 1920.
Bilde:  

Villa- og eneboligarkitekturen som bygningstype kom først på midten av 1800-tallet, og har utviklet seg helt frem til våre dager. De første villaene kom opp nært byen på Kalfaret, og har gradvis spredd seg videre utover, etter hvert som jernbane, veinett og persontransporten har blitt bygget ut. Hageanlegg og bebyggelsesstruktur er viktige elementer i slike bygningsmiljø.

Husenes arkitektur er variert og speiler tidenes skiftende stilidealer fra 1850, i tillegg til forhold som samtidens boligidealer og økonomiske og tekniske muligheter. Arkitekturen er påvirket av nasjonale og internasjonale stilidealer, men også av mer lokal, tradisjonell byggeskikk i Bergen og på Vestlandet. Slike fellestrekk og særegenheter kan vi mange ganger se særlig tydelig nettopp i villaarkitekturen.

Her finner du kapittelet om villaer og eneboliger i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen