RSS

Bergens utvikling

Byvekst

Bergen var i høymiddelalderen maktsenteret i Norgesveldet og en tid Nordens største by. Byen har ekspandert enormt utover de eldste delene av det historiske sentrum på 1100-tallet.

Bebyggelsesstruktur

Bygninger kan plasseres i ulike forhold til omgivelsene, noe som gir ulik karakter til kulturmiljøene. Gjennom Bergens historie har bygningsmassen blitt ordnet på ulike måter.

Brannene som formet Bergen

Bergen har vært rammet av over 30 større branner. De fleste er forårsaket av uforsiktighet ved bruk av åpen ild, men krigsangrep, okkupasjon og beleiring har også ført til større branner.

Stilhistorie i Bergen

Stilepoke er ofte vanskelig å definere – de europeiske stilidealene påvirket mindre bygninger med tre som byggemateriale, ofte lenge etter at stilen var blitt dominerende ellers i Europa.