Offentlige institusjonsbygg

Mange av byens mest forseggjorte bygninger er bygget for å romme offentlige institusjoner, selv om mange av dem i dag brukes til andre formål enn de opprinnelig ble bygget for å huse.

NHH
Norges handelshøyskole (NHH) ovenfor Breiviken, Ytre Sandviken ble åpnet i 1963. Arkitektene Nicolay Brøndbo og Paul Lambach vant konkurransen om å få tegne NHH allerede i 1954, og bygningen fremstår som et ypperlig eksempel på modernistisk arkitektur. I Statsbygg sin landsverneplan er anlegget vurdert i verneklasse 2, bevaring.
Bilde:  

I takt med byens vekst og økende behov har det helt siden middelalderen vært bygget offentlige bygg i Bergen, enten det har vært snakk om bygninger knyttet til maktutøvelse eller tjenester for byens befolkning. Flere av våre mest forseggjorte, og ofte arkitektonisk mest betydningsfulle, bygninger og anlegg, er bygget av det offentlige eller rike velgjørere.

Langs Kong Oscars gate og Kalfaret som fra middelalderen var hovedferdselsåren fra byen mot sør, ble det plassert en rekke hospitaler og pleiestiftelser som St. Jørgen hospital, Pleiestiftelsen for spedalske, Zander Kaas- og Danckert Krohns pleiestiftelser bygget av rike mesener og stiftelser.

Offentlig administrasjon, og de fleste kulturinstitusjonene, er i hovedsak samlet i sentrumsområdene. Skoler hadde også sine første bygg langs byens hovedferdselsåre med både Latinskole og Katedralskole, og er siden spredt som viktige institusjoner og samlingssteder og som fremtredende monument i sine bydeler. Minde, Midttun, Fridalen, Ny-Krohnborg, gamle Håstein- og Møhlenpris er gode eksempler på dette.

Her finner du kapittelet om offentlige institusjonsbygg i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen