Historiske hager, parker og lystgårder

Bergen er en by med lange hagetradisjoner. Her finnes eksempler på de fleste kontinentale historiske hage- og parkstiler, og tilpasninger av disse til lokal tradisjon.

Nygårdsparken
Nygårdsparken ble anlagt i 1880 på initiativ fra legene Klaus Hanssen og Joachim Wiesener, og er i dag et av de aller best bevarte offentlige parkanleggene i landskapsstil i Bergen.
Bilde:  

De første stedene der en kan finne hager som er anlagt for å markere status og tilhørighet til samfunnets øvre sjikt, er bispegårdene og kongsgårdene. I Bergen har vi slottshagen ved Bergenhus, som et av de første kjente anlegg.

Enkle, inngjerdete hager for nytte og pryd har eksistert lenge i Bergen. En historisk hagetype som det finnes flere eksempler på som bevart i form og avtrykk, er et knippe eldre Bergenske byhager anlagt i fra 1500-tallet og fremover. Byhager var hager i vanlige byborgeres eie, og var som regel nyttehager hvor det ble dyrket kål og andre matvekster

Vi har også storslåtte eksempler på store offentlige parkanlegg utført og bevart i landskapsstil slik som Nygårdsparken og nyklassisisme som Byparken. Den friere landskapsstilen fra de engelske landskapsparkene ga oss inspirasjon til små landskapsparker med treklynger og store gressflater, spaserstier, oppdemmede bekkeløp, paviljonger og maleriske utsikter. Vi finner også mindre, men inspirerte, utgaver i gårdshager og på villatomtene spredt utover Bergens by og omegn.

Her finner du kapittelet om historiske hager, parker og lystgårder i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen