Ferdsel

Bevarte spor etter ferdsel som stier, postveier, bygdeveier og jernbaner bidrar til forståelsen av byens historie.

Grytebakkbrua
Grytebakkbrua på Brattland i Fana stod ferdig i 1821 til en pris av 170 spesiedaler.
Bilde:  

«Søen er og vil blive Bergenhusingernes Communikastions-Vei, og dette maa efter det Lokale saa være….»  heter det i en reiseberetning fra Christianias Budstikke fra 1825. Likevel har det helt siden middelalderen gradvis blitt et utvidet veinett i hele kommunen med stadig bedre veistandard. Fra de gamle ferdselsstiene, via postveier eller kongeveier med ulik standard, via byveier – etablerte stier som etter hvert ble til kjerreveier og grusete bygdeveier for karjolvogner, til veier benyttet av motorkjøretøy, etablerte toglinjer og helt frem til det moderne veinettet vi har mest av i dag.

Her finner du kapittelet om historisk ferdsel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen