Kirker

Bergens rike kirkearkitektur strekker seg tilbake til kristendommen ble innført på 1000-tallet, og byen har fire kirkebygg og én kirkeruin fra middelalderen, i tillegg til en rekke listeførte kirker.

Fana kirke
Fana kirke er antagelig fra ca år 1150, og er en av våre eldste middelalderbygninger. Kirken har fått tilbygninger og blitt restaurert i flere perioder. Den seneste store ombyggingen ble ledet av arkitekt Frederik Konow Lund.
Bilde:  

Kirken og statsmakten har helt siden grunnleggingen av Bergen vært sterkt knyttet sammen, som gjensidig forutsetning for stabile forhold med et fredelig og ordnet samfunn.

Kristkirken fra slutten av 1000-tallet er den første kirken i Bergen vi kjenner til, og byggingen antas å ha vært et ledd i en plan om å flytte kongsgården til Holmen fra Alrekstad og bispesetet fra Selje. Rester fra Kristkirken er markert og kan ses som del av parkanlegget på Bergenhus festning.

I tillegg til Fana kirke, er tre av middelalderkirkene i bykjernen; Mariakirken, Domkirken og Korskirken, fremdeles godt bevarte og i bruk, selv om ingen av dem har vært uberørte av branner og krigsødeleggelser. Dessuten er korkapell og tårnfot til middelalderkirken ved Nonneseter kloster bevart. Selve kirkeskipet ble revet i 1529 da Lungegården ble reist. Gjennom århundrene er flere kirker kommet til i sin tids språkdrakt helt frem til vår egen tids moderne kirker som Slettebakken, Søreide, Landås, Bønes og Fyllingsdalen.

Her finner du kapittelet om kirker i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen