Gå tilbake til:
Du er her:
Faksimile forside utsnitt

"Identitet med særpreg" – Kulturmiljøplan for Bergen 2021-2025

«Identitet med særpreg» er en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. Bystyret har vedtatt kulturminnestrategien (1), planens beskrivende del (2) og handlingsdelen (3).

Kulturminneplanens del 1, Kulturminnestrategi for Bergen, ble vedtatt i Bystyret i juni 2019.  Kulturmiljøplanens del 2 og 3 ble vedtatt i Bystyret 15. desember 2021.

Om planen:

Bergens synlige og omfattende historie stiller høye krav til forvaltning og vern av Bergens kulturminner- og kulturmiljø. Vern av kulturmiljøet er en viktig forutsetning for den videre utviklingen av Bergen. Gjennom bevaring og videreutvikling av historisk særpreg og egenart oppnår vi kvalitet i en helhetlig, bærekraftig og miljøvennlig byutvikling.

For å sikre en god og kunnskapsbasert kulturmiljøforvaltning, er det viktig med et felles kunnskapsgrunnlag, med en helhetlig tematisk oversikt over kommunens kulturminner- og kulturmiljøer, og kunnskap om hvordan de kan forvaltes.

Kulturminneplanen for Bergen  består av tre deler:

  • Del 1 en overordnet strategi som peker ut kommunens kulturminnepolitikk
  • Del 2 er en kunnskapsdel som beskriver kulturlandskap, områder, strukturer, utvalgte eksempler og tematiske analyser
  • Del 3 er en handlingsdel som skal følge opp utfordringer, visjoner, ambisjoner og mål med konkrete tiltak

Digitale innsynsløsninger og kart

Til planforslaget hører også en digital kartløsning (Kulturmiljøkart). Her ligger også historisk kartmateriale digitalisert. For å øke brukervennligheten og gjøre informasjonen mer tilgjengelig, er det i tillegg utviklet en digital kartfortelling.

Her kan du se plandokumentet (76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om Kulturmiljøplanen