RSS

Arna

Arna bydel

Frem til 1964 var Arna en del av Haus. Etter dette var Arna egen kommune til området ble innlemmet som den østlige bydelen i Bergen kommune i 1972 samtidig med Fana, Laksevåg og Åsane.

Arna - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.