RSS

Åsane

Åsane bydel

Åsane hørte tidligere til Hammer herred, men ble egen kommune i 1904, utvidet i 1914 og 1938. Åsane forble egen kommune frem til 1972. Åsane ble deretter innlemmet som en bydel i Bergen kommune.

Åsane – føringer og videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.