RSS

Fana og Ytrebygda

Fana og Ytrebygda bydeler

I dette kapittelet behandles bydelene Fana og Ytrebygda under ett og omtales ofte som Fana. Fana utgjør hele den sørvestlige delen av Bergenshalvøyen og var en av Hordalands største jordbrukskommuner.

Fana og Ytrebygda – føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.