RSS

Tema i kulturmiljøplanen

Kulturminner – tematisk redegjørelse og områdevis beskrivelse

I kulturminneplanens kunnskapsdel gis en oversikt over kulturminner i Bergen: En tematisk inndelt redegjørelse for kulturminner og en redegjørelse for kulturmiljøer og bebyggelseshistorie i bydelene.

Allmenninger og byrom

Det urbane landskapsrommet i Bergen har Vågen som fokuspunkt. Bergen er en by der handel og sjøfart var selve grunnlaget for bydannelsen og Vågen er i dag det naturlige midtpunktet i et stort byrom.