Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Tema i kulturmiljøplanen

Kulturminner – tematisk redegjørelse og områdevis beskrivelse

I kulturminneplanens kunnskapsdel gis en oversikt over kulturminner i Bergen: En tematisk inndelt redegjørelse for kulturminner og en redegjørelse for kulturmiljøer og bebyggelseshistorie i bydelene.

Middelalder

Bergen var i høymiddelalderen maktsenteret i Norgesveldet og en tid Nordens største by.

Ferdsel

Bevarte spor etter ferdsel som stier, postveier, bygdeveier og jernbaner bidrar til forståelsen av byens historie.

Allmenninger og byrom

Det urbane landskapsrommet i Bergen har Vågen som fokuspunkt. Bergen er en by der handel og sjøfart var selve grunnlaget for bydannelsen og Vågen er i dag det naturlige midtpunktet i et stort byrom.

Kirker

Bergens rike kirkearkitektur strekker seg tilbake til kristendommen ble innført på 1000-tallet, og byen har fire kirkebygg og én kirkeruin fra middelalderen, i tillegg til en rekke listeførte kirker.