Middelalder

Bergen var i høymiddelalderen maktsenteret i Norgesveldet og en tid Nordens største by.

Illustrajons
Bilde fra 3D-modell som viser hvordan Holmen med Kristkirken kan ha sett ut i høymiddelalderen.
Bilde: Arkikon

I middelalderen var det nesten bare trebygninger i Bergen, men både kongene og Kirken bygget prestisjebygg i stein og kalkmørtel som skilte seg ut. Steinbygningene representerte kongens og kirkemaktens rikdom og status. Noen ganske få er bevart i dag men de fleste har forsvunnet eller ligger i ruiner.

Beveger man seg gjennom den historiske bykjernen, er det synlige spor som forteller om bystruktur, politikk og makt: Kongssetet på Holmen (Bergenhus), det gjenværende havnekvarteret på Bryggen, middelalderkirkene, ruiner etter middelalderbyens klostre, kirker og administrasjon, og den intakte middelalderske gatestrukturen. Kulturlagene under hus og gater er bosset etter bergensere av alle sosiale lag som har bodd tett, hatt sitt levebrød, sitt sosiale og sitt religiøse liv i byen - nesten tusen år med byliv.

Her finner du kapittelet om middelalderen i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen