RSS

Laksevåg

Laksevåg bydel

Laksevåg bydel utgjør den vestlige delen av Bergenshalvøyen. Fra 1741 var Laksevåg en del av Askøy herred, men ble i 1875 skilt ut som eget sokn med kirke og som selvstendig herred fra 1918 til 1972.

Laksevåg - føringer for videre utvikling

Formålet med områdekapittelet er å kartlegge de verdifulle kulturminneverdiene i bydelen og gi føringer for videre utvikling for å ivareta disse. Føringene er forankret i vedtatt Kulturminnestrategi.