Forsvarsverk og krigsminner

Krigsminner er materielle spor etter krig-, forsvar og okkupasjon som bidrar til historieforståelsen.

Garnes leir
Den tyske ammunisjonsleiren på Garnes: Kartlegging og registrering av gjenværende krigsminner er viktig for å beskytte kildetilfang og for å sikre fremtidige generasjoners forståelse av okkupasjonshistorien.
Bilde:  

Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig, forsvar og okkupasjon. Krigsminner slik som våre tidligste forsvarsverk, bygg, anlegg, landskap eller andre fysiske spor, er knyttet til hendelser – fra krigshandlinger eller dagliglivet.

Bergenhus festning, Holmen, og middelalderborgen Sverresborg, er blant de eldste og best bevarte festningene i Norge. De vitner om Bergens rolle som internasjonal havneby med behov for forsvar.

Betydningen av kulturminner fra andre verdenskrig har endret seg i takt med den politiske og samfunnsmessige utviklingen siden 1945. Tilnærmingen til denne typen kulturminner har svingt fra bevisst fortielse og fjerning av spor, til pragmatisk gjenbruk og et erkjent ønske om å bevare også denne delen av historien.

Bergen var en av de viktigste ubåthavnene i Europa under andre verdenskrig, og er helt sentral for forståelsen av ubåtkrigen i Nordishavet og Atlanterhavet. De fleste tyske installasjonene i Bergensområdet handlet om å beskytte ubåthavnen og reparasjonsverkstedene og ubåtbasen «Bruno» på Laksevåg. Rollen som strategisk viktig ubåtbåthavn for okkupasjonsmakten var direkte årsak til at Laksevåg ble en av landets mest krigsherjede kommuner, med ufattelige tragedier for lokalbefolkningen.

Her finner du kapittelet om forsvarsverk og krigsminner i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen