Førhistorisk tid

Her presenteres landskap og spor av menneskelig aktivitet i Bergen før rundt år 1000.

Gravhaug
Gravhaug ved Fana kirke
Bilde:  

Bergen har en rik og interessant historie fra de første bosetninger til dagens storby med omegn. Landskapet og topografien har vært bestemmende for den kulturhistoriske bosetningen, og måten Bergen har utviklet seg på.

Arkeologiske funn viser at vi har hatt stor aktivitet og bosetninger langs kystlinjen vår. Grunnet landheving vil de eldste sporene etter menneskelig aktivitet befinne seg høyere enn dagens strandlinje.

Her finner du kapittelet om førhistorisk tid i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen