Kulturmiljøkart
Faksimile av Kulturmiljøkart

Kulturmiljøkart

Kulturmiljøkart viser karttema som inngår i Kulturminneplan for Bergen kommune, en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø som nå ligger ute til offentlig høring.

Bergen kommunes areal er stort og det er  svært mange kulturminner som skal registreres i kommunen. Kartene vil derfor være under kontinuerlig utvikling og er ikke uttømmende per i dag. Hovedkildene er Byantikvarens ulike arkiver, historiske kart og feltregistreringer og Riksantikvarens landsdekkene kulturminnedatabase Askeladden. 

Klikk på objekter vist i kartet for å få opp mer informasjon. Dialogboksen som kommer opp på skjermen gir deg utvalgte egenskaper som er registrert på de ulike kartobjektene.

For noen kartlag så er det lagt inn hyperlenker til oppslag i andre webtjenester sammen med egenskapene til kartobjektet. Klikker du f,eks. på et kulturminne registrert i Askeladden, kan du lese mer om kulturminnet i den eksterne tjenesten Kulturminnesøk

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se vårt faktaark om kulturmiljøkartet:

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)