Verdensarv

Innskrivingen av Bryggen på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv går tilbake til 1979 og er en av de første innskrivingene på verdensarvlisten.

Bryggen
Det eldste av Bryggen mot Strandsiden og Torget, utgjør gårdrekker som har følgende navn: Bugården (ikke i bildet), Nordre og Søndre Bredsgård (som vi ser såvidt til venstre i bildet), Enhjørningen, Svensgården (hvit dobbelgård), Hjortegården (Jacobsfjorden), Bellgården, Nordre og Søndre Holmedalsgård.
Bilde:  

Innskrivingen av Bryggen på UNESCOs verdensarvliste i 1979 var resultat av det omfattende engasjementet og redningsarbeidet etter brannen i 1955 og den arkeologiske utgravningen fra 1955 og frem til 1968. Selve innskrivingsteksten for Bryggen knytter verdensarvverdien til den Hanseatiske perioden:

«Bryggen bears the traces of social organization and illustrates the use of space in a quarter of hanseatic merchants that dates back to the 14th century. It is a type of Northern «fondaco», unequalled in the world, where the structures have remained within the cityscape and perpetuate the memory of one of the oldest large trading ports of Northern Europe. »

Bergen ble etablert som handelssenter allerede på 1200-tallet. Bryggen er det historiske havnedistriktet i Bergen, som er en av Nord-Europas eldste havnebyer. Omkring 1360 etablerte Hanseatene et Hanseatisk «Kontor» på Bryggen i Bergen.

I verdensarvsammenheng snakker man om verdensarvstedets autentisitet og integritet. For Bryggen er integriteten knyttet til at den gjenværende delen av det opprinnelige Bryggen er tilstrekkelig til å gi en opplevelse av middelalderens havnekvarter, og viser også Bryggens tilknytning til bebyggelsen rundt og dens plass i bylandskapet.

Her finner du kapittelet om verdensarven i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen

Se også Byantikvarens artikler om  Verdensarv