Industrielle kulturminner

Bergen har godt bevarte tidlige industrimiljø i Ytre Arna, Salhus, Hop, Alvøen og Laksevåg, som med sitt produksjonsapparat og bygninger vitner om eldre storskaladrift og masseproduksjon.

Laksevåg verft
8 saker Hege Bryggen Skiltprosjektet Test Kulturminnesøk Tilbakemelding shape-filer Test digitaliseringsløsning Arkitekturstrategien Kartleveranser til veibestefar - drifteveg Bergen-Voss Laksevåg verft. En tørrdokk er et basseng som kan bli tømt for vann slik at skip kan repareres under vannlinjen. I Bergen var det flere tørrdokker i og med verftsindustrien, men den eneste bevarte og fullt operative er tørrdokken ved BMV på Laksevåg fra 1872.
Bilde: Christine Hvidsten

Industrielle kulturminner kan bestå av alt fra fragmenter av anlegg og enkeltbygninger til mer helhetlige industrielle kulturmiljøer. De helhetlige industrielle kulturmiljøene omfatter mer enn fabrikk- eller produksjonsbygninger  her er gjerne både boligtyper, boligområder, bebyggelsesstrukturer, og eldre plangrep fremdeles lesbare på stedet.

Ytre Arna, Salhus, Hop, Alvøen, Laksevåg og Årstad er eksempler på områder som utviklet seg som særegne fabrikksteder i andre halvdel av 1800-tallet. Disse stedene ble etablert utenfor datidens bykjerne, fordi det frem til 1872 var forbudt med dampmaskiner i Bergen på grunn av brannfare.

De best bevarte helhetlige industrimiljøene i Bergen befinner seg i de tidligere omegnskommune Åsane, Fana og Laksevåg, men det finnes også viktige enkeltobjekter i sentrum, Sandviken og Årstad.

Her finner du kapittelet om industrielle kulturminner i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen