Gå tilbake til:
Du er her:

Byvekst

Bergen var i høymiddelalderen maktsenteret i Norgesveldet og en tid Nordens største by. Byen har ekspandert enormt utover de eldste delene av det historiske sentrum på 1100-tallet.

Byvekst
Utbredelsen av byens bebyggelse har økt sterkt de siste 220 årene
Bilde: Illustrasjon: Byantikvaren/Plan- og bygningsetaten

Byen har ekspandert fra de eldste delene av det historiske sentrum på 1100-tallet, over den store byveksten på 1800-tallet, til innlemmingen av gamle Årstad i 1915, Gyldenpris i 1921, Fyllingsdalen i 1955, kommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane ble innlemmet i Bergen i 1972.

Denne prosessen har gitt oss rike sammensatte kulturmiljø, og ett av kulturmiljøenes definerende egenskaper er hvilke(n) bebyggelsesstruktur som kjennetegner forholdet mellom bygninger og omgivelsene de er plassert i form av terreng, landskapselementer, gater, plasser, beplantning og grøntstrukturer. Denne strukturen kan være resultat av mer eller mindre planmessige eller selvgrodde prosesser.

Her finner du kapittelet om byvekst  i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen