Stilhistorie i Bergen

Stilepoke er ofte vanskelig å definere – de europeiske stilidealene påvirket mindre bygninger med tre som byggemateriale, ofte lenge etter at stilen var blitt dominerende ellers i Europa.

Sveitservilla
Sveitserstilen er rikt representert både i Bergens villastrøk og på mange gårdstun, men høye kostnader knyttet til vedlikehold og oppvarming fører til ombygginger der stildetaljer ofte går tapt.
Bilde: Byantikvaren

I tillegg utgjør sjelden overgangen mellom stiler klare brudd. Det betyr at mange bygninger stilmessig er i en slags overgangsstil mellom to typiske stilarter. 

Her finner du kapittelet om stilhistorie i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen