Årstad bydel

Årstad har sitt navn etter kongsgården Alrekstad og var før 1915 et selvstendig herred. De naturgitte forutsetningene for bebyggelse og byutvikling i Årstad er i stor grad bestemt av Bergensdalen.

Årstad_oversiktsbilde
Bergensdalens midtre deler er relativt flat og vid, og danner en naturgitt forutsetning for hvordan bebyggelsen i Årstad er strukturert.
Bilde: Hanne Farestvedt

Årstad er en bydel med flere bevarte helhetlige og planlagte kulturmiljøer i form av hagebyer, tidlig funksjonalistisk lamellbebyggelse, villastrøk, arbeiderboliger og selvgrodd bebyggelse knyttet til industriens fremvekst. Mye av bebyggelsen i bydelen kom til i løpet to korte historiske perioder: Hagebybebyggelsen i mellomkrigstiden og lamellbebyggelsen i etterkrigstiden. De bevarte homogene områdene gjenspeiler tydelig disse tidsperiodene. Vi ser sporene etter denne byutviklingen i form av store sammenhengende grøntarealer, terrengtilpasset bebyggelse, en variert vei- og gatestruktur og et bredt spekter av bygningstyper og mur- og trehusarkitektur. En viktig kulturminneverdi er denne tydelige karakteren i bygningstypologi- og bebyggelsesstruktur som gir oss en forståelse av byens utvikling.

Innenfor bydelen har bebyggelsen generelt høy arkitektonisk verdi. Arkitekturen representerer ulike stiluttrykk og tidsperioder, og det er mange eksempler på arkitektur fra våre fremste arkitekter. I hovedsak er stilretningene nyklassisistisk, nybarokk og jugendstil dominerende i Årstad.

Her finner du kapittelet om Årsdad bydel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen