Fana og Ytrebygda bydeler

I dette kapittelet behandles bydelene Fana og Ytrebygda under ett og omtales ofte som Fana. Fana utgjør hele den sørvestlige delen av Bergenshalvøyen og var en av Hordalands største jordbrukskommuner.

Nettun
Nesttun Kommunesenter i tidligere Fana herred. Senterområdet har historisk kontinuitet og stor tidsdybde i bebyggelse og anlegg.
Bilde:  

Kulturminner i Fana og Ytrebygda har i hovedsak sin opprinnelse i eldre og nyere jordbrukshistorie, kirkehistorie, moderne samferdselshistorie, i fremveksten av tidlig villabebyggelse og tidlig teknisk-industriell historie mot slutten av 1800-tallet.

Fremdeles er områdets særpreg og identitet lesbart gjennom den bevarte opprinnelige bebyggelsen og strukturene i tettstedene som vokste frem fra slutten av 1800-tallet og gjennom 1900-tallet. Lokalsentrene hadde i hovedsak sitt utgangspunkt i jernbanens trasé, men har også utviklet seg fra andre virksomheter og næringer. Kaier, stasjonsbygninger, handel, mølle, industri, herredshus og boliger er typiske eksempler på den tidlige tettstedsdannelsen. Flere av de lokale tettstedene er i dag under omdannelse på grunn av ønsket om høyere utnyttelse rundt kollektivknutepunktene, og kulturminnene er under press.

Her finner du kapittelet om bydelene Fana og Ytrebygda i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen