Gå tilbake til:
Du er her:

Laksevåg bydel

Laksevåg bydel utgjør den vestlige delen av Bergenshalvøyen. Fra 1741 var Laksevåg en del av Askøy herred, men ble i 1875 skilt ut som eget sokn med kirke og som selvstendig herred fra 1918 til 1972.

Gamle Laksevåg
Regulerings- og bebyggelsesplanen for Laksevåg fra 1925 bidro sterkt til bydannelse og gatestruktur i gamle Laksevåg. Bildet viser krysset Damsgårdsveien og Damsgårdsallmenningen. Bebyggelsen i området består av klassiske bygårder i tre, med bolig i de øvre etasjer og åpne næringslokaler på gateplan.
Bilde: Christine Hvidsten

Bygningsmiljøet i Alvøen gir et unikt bilde av den sosiale oppbygningen av et industrisamfunn fra den tidlige industrialiseringsfasen på Vestlandet. Gamle Laksevågs eldre selvgrodde og tette trehusbebyggelse forteller om bo- og leveforhold for arbeidere på 1800-tallet og 1900-tallet., og det helhetlige kulturmiljøet og bygningsmiljøet etter Laksevåg verft forteller om en av de siste industrigrener i Bergen. Bydelen har flere områder med klassisk villabebyggelse av høy arkitektonisk kvalitet: som sammen med de få gjenværende lystgårdsanleggene i bydelen, er svært verdifulle kulturminner som forteller om Laksevågs varierte samfunnsutvikling.

Her finner du kapittelet om Laksevåg bydel i plandokumentet (del 2 og 3): 

Her kan du se hele plandokumentet (del 2 og 3 - 76.15 MB)

Her kan du se vårt Kulturmiljøkart med kulturminner og historiske kart.

Her kan du se Kartfortellingen om kulturmiljøplanen